Spek

Det finske National Rescue Association (SPEK) er en uvildig, non-profit organisation med ekspert på sikkerheden, hvilket generer viden, udvikler, uddanner og former input fra det omliggende samfund. I samarbejde med sine medlemmer, fremmer SPEK borgernes og samfundets sikkerhed, hvilket skaber en ramme for frivillige aktiviteter inden for sektorens sikkerhed. Samarbejde er grundlaget for et sikkert samfund og målet med Vores arbejde, er via beredskabsplanlægning, at hjælpe mennesker og organisationer til at forebygge ulykker, så de ved, hvad de skal gøre i nødsituationer. Tjenesterne indenfor Vores frivillige brandvæsen involverer ca. 6000 personer i Uusimaa og det sydlige Finland. I hele Landet ca. 33.000 personer.